چرا دیابت گرام

رسانه دیابت گرام، آگاهی بخشی درباره ی بیماری دیابت را تنها منحصر به افراد دیابتی نمی داند و پیوسته از طریق تولید محتوای رسانه ای برای انواع رسانه های فراگیر می کوشد تا تمامی مردم را از آموزش های مفید ، موثر و کامل در رابطه با بیماری پر خطر دیابت بهره مند سازد .     

از دیگر موضوعات مورد تاکید، بهره مندی  از دیدگاه‌های کارشناسان زبده است که به عوارض و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی و خانوادگی این بیماری پرخطر پرداخته تا با تکیه بر روش های نوین اطلاع رسانی ، آگاهی و سطح هوشیاری مخاطبان خود را به حد قابل قبولی بالا برده و ایشان را در مواضع خود مراقبتی شدید قرار دهد .