تولیدات رسانه ای

امروزه تولیدات رسانه‌ای یک زبان است، زبانی فاخر برای ایجاد نگاهی مشترک از زندگی و ابعاد آن دیابت گرام هم با زبان تولیدات رسانه ای  خود به دنبال نگاهی مشترک از سلامتی و سبک زندگی است.