اهداف دیابت گرام

  • هدایت ، طراحی و تولید برنامه های حمایتی با رویکرد انجام مسئولیت اجتماعی در قبال دیابت
  • طراحی و راه اندازی پویش های مردمی گسترده و جریان سازی خبری در خصوص دکترین دیابت در ایران ( باید ها و نباید های فرهنگی – رسانه ای )
  • راه اندازی سامانه های اطلاع رسانی و تعریف درگاه های اختصاصی
  • راه اندازی جریان رسانه های شفاهی از طریق الگو بکارگیری نیروی عظیم دانشگاهی و دانشجویی
  • تولید فکر افزار و نرم افزار های مناسب و به هنگام
  • تولید محصولات رسانه ای با مفهوم پیشگیری از دیابت با محور خودمراقبتی ، کنترل، پیشگیری و درمان
  • رسانه ای تعاملی در ارتباط با مخاطب در قالب های جدید رسانه ای

پاسخگویی به سوالات و پایش سلامت مخاطبان هدف